Team-Bjerregaard

V. Kim Bjerregård & Karina Hove

Team-Bjerregaard

V. Kim Bjerregård & Karina Hove

BETINGELSER:

Pris pr bedækning: 3000 kr. Ink indberetning af bedækning til Seges. 

Opstaldning: 40kr pr påbegyndt dag.

Alle hopper møder uden bagsko.

Alle hopper møder sunde og raske og uden feber.

vil vi for alle parters skyld have ret til at afvise hoppen, hvis vi ikke mener det vil gå. I sådanne et tilfælde betales selvfølgelig kun opstaldning's prisen.

Hopper opstaldes og bedække's på ejers risiko og regning.

I tilfælde af sygdom kontaktes ejer og dyrlæge tilkaldes. 

Hopper skal hentes kort efter sidste bedækningsdag, medmindre andet er aftalt.

Nogle vil gerne have hoppen til at gå for at se at næste brunst ikke kommer og/eller have hoppen scannet inden afhentning. Det kan aftales, i det omfang vi har plads og hvis hoppen kommer langvejs fra. Ombedækning kun i indeværende år. Og maks. to brunstperioder. Hvis ikke andet er aftalt skriftligt

Kontant afregning for bedækning ved ankomst, opstaldning afregnes ved afhentning af hoppen